Konfirmand Workshop

“Selvkærlighed & Næstekærlighed”

En workshop for konfirmander om at elske sig selv for at kunne elske andre

”Du skal elske Gud Herren af hele dit hjerte (…) – og din næste som dig selv. ” Sådan lyder det dobbelte kærlighedsbud. Men hvad nu hvis man ikke elsker sig selv særlig højt? Kan man elske sin næste, hvis man ikke elsker sig selv? Og kan vi lære at elske os selv lige så betingelsesløst som Gud elsker os?

Det er spørgsmål, som jeg synes er højaktuelle at diskutere i konfirmandundervisningen, for mange unge i dag slås med mindreværd og føler sig ikke gode nok. Vi lever i et selvtillids-samfund i stedet for et selvværds-samfund, når vi går mest op i at være den bedste og smukkeste, og de unge lærer disse pseudo-værdier fra mange fronter.

Kristendommen trækker den anden vej, og her er der noget at hente for de mange unge, der ikke føler sig værdige nok til at opleve kærlighed. Heller ikke fra Gud. Men det bliver ”fluffy”, når konfirmanderne får at vide at Gud elsker dem, men de ikke kan føle det, fordi de grundlæggende ikke selv synes, de er værdige til ubetinget kærlighed.

På workshoppen taler vi derfor om, hvad det vil sige at være skabt i Guds billede. At vi ikke er skabt perfekte, men at vi skal lære at elske os selv trods fejl og mangler, for vi er, som vi skal være. Vi er i sig selv gode nok, værdige nok, og vi skal ikke gøre noget særligt for at fortjene Guds kærlighed. Men vi skal opbygge vores selvværd, så vi kan mærke den, kærligheden.

Derfor har jeg udarbejdet denne workshop for konfirmander, hvor vi gennem diverse øvelser, diskussion og refleksion mm arbejder med at lære at opbygge vores selvværd i stedet for at nedbryde det, når vi tænker og taler negativt om os selv. Guds skaberkraft ligger også gemt i vores tanke og tale omkring os selv og skaber en ”virkelighed”, som vi normalt ikke stiller spørgsmålstegn ved. Konfirmanderne skal derfor lære at blive bevidste om, hvad de tænker om sig selv, for at begynde at ændre det.

Konfirmanderne vil få et indtryk af, hvordan det står til med deres eget selvværd, og vil gennem øvelser blive bevidste omkring deres skyggesider og derved få en forståelse af, hvad de dømmer sig selv for – og dermed også andre. Derigennem vi de lære, at den typiske årsag til, at vi ikke bryder os om visse andre mennesker, i virkeligheden handler om at vi projicerer vores skyggesider ud på andre. Netop denne tendens mener jeg i øvrigt ofte er medvirkende til voksne menneskers manglende kærlighedsevner!

Vigtigheden i at arbejde på at skabe et mere kærligt forhold til sig selv kan ikke overvurderes. At lære at bære over med sig selv er noget af det vigtigste i livet – også i forhold til at mestre kærligheden til en partner eller næste senere i livet. Jo før denne heling finder sted, des bedre.

Workshoppen er tænkt til at vare ca. 2 timer og koster 3000 kr.