8.- 10. klasse

Seksuel sundhedsundervising 8. – 10. klasse

 

 

Seksuel sundhedsundervisning til 8. – 10. klasse (Sex, Love & Harmony) er et nyt undervisningstilbud som klæder de unge på til at udvikle et sundt og givende sex-liv.

 

Hvordan forløber undervisningen?

Forløb

Undervisningen foregår på den enkelte skole og forløber over 3 moduler, dvs 3 gange, som hver varer 3 timer. Det, at der går en uge mellem hvert modul, giver eleverne tid til at ”absorbere” undervisningen og sætter tanker i gang frem mod det næste modul.

 1. modul: LOVE. Hvad er selvkærlighed, og hvorfor er det vigtigt at have kærlighed til sig selv? Hvordan kan man lære at holde mere af sig selv? Vi kommer ind på Jungs maske-skygge teori og på forskellen mellem selvværd og selvtillid. Og forskellen mellem forelskelse og kærlighed. Øvelser og dialog er indlagt i undervisningen.

 

 1. modul: SEX. Nytænkende sexualundervisning på elevernes præmisser. De unge skal her lære noget om, hvordan de mærker deres grænser, og hvordan man siger fra. Vi taler om forskellen mellem sex og porno. Hvorfor har vi overhovedet sex? Og så prøver vi at nærme os, hvad en god første gang er. For drengene? Og for pigerne? Og så taler vi om hvad seksuelle rettigheder er, både globalt set og i DK, samt rettigheder relateret til krop, køn og seksualitet.  Der vises klip fra dokumentaren “Sexy Uganda”, som giver indblik i anderledes krops- og nydelsesidealer samt kriminalisering af homoseksualitet. Eleverne præsenteres kort for andre kønsopfattelser (queerteorier). I undervisningen kommer der også til at være en anonym spørgerunde, så de unge får mulighed for at stille alle de spørgsmål skriftligt, som måske ellers ikke ville komme frem.

 

 1. modul: HARMONY. Tredje og sidste modul handler om, hvordan vi tiltrækker en sød kæreste og skaber et velfungerende parforhold. Hvordan ved jeg, om han/hun er den rigtige for mig? Hvorfor skændes vi alligevel? Her er fokus på vigtigheden af kommunikation, og de unge lærer, hvad det vil sige ”at tage ansvar for egne følelser” i stedet for at projicere følelser over på partneren (DU får mig til at føle… DU er umoden/åndssvag når du…). Øvelser i kommunikation og refleksion er indlagt i undervisningen.

Forventninger og målsætning

Målsætning

 • De unge begynder at forstå vigtigheden af at behandle sig selv kærligt, og at de efterfølgende kan begynde at praktisere selvkærlighed bl.a. via de metoder, de får i undervisningen.
 • De unge indser, at der er sammenhæng mellem hvor meget/lidt vi holder af os selv og så de parforhold vi kommer ud i.
 • De unge får en forståelse af, at der ikke er ”noget galt med dem”, hvis de føler sig forkerte eller utilstrækkelige i kærlighedslivet, sexlivet eller livet generelt, men at der er hjælp og støtte at hente, og at man kan gøre meget selv. Livskundskab er (endnu) ikke et fag i skolen og ikke nødvendigvis noget vores forældre kan lære os, så ofte er det noget vi er nødsaget til at lære os selv. SEX, LOVE & HARMONY er en god begyndelse, som udstyrer de unge med et større kendskab til dem selv og de mekanismer, der spiller ind ift. at mestre vigtige områder af livet.
 • De unge lærer gennem øvelser at mærke deres grænser, og hvordan man siger fra
 • De unge får lov at formulere, hvad en god første gang er og hvordan de kan få en god start på sexlivet.
 • De unge lærer om forskellen mellem sex og porno.
 • De unge får et sted at gå hen med alle tænkelige spørgsmål om sex og kærlighed både i undervisningen og efterfølgende.
 • De unge bliver trænet i at italesætte de her svære emner, som optager dem meget, så det fremover vil være mere naturligt for dem at snakke om dem.
 • Eleven kan fremme egen og andres sundhed og trivsel med udgangspunkt i demokrati og rettigheder
 • Eleven kan vurdere rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv

 

 

Hvad får skolen ud af det?

 • Mulighed for at tilbyde sine elever undervisning på området af en ekspert, som tilmed er en person, eleverne ikke ser til daglig og derfor sandsynligvis har større lyst til at tale om intime emner med.
 • Skolen lever op til at opfylde de fælles mål for “Sundheds- og seksualundervising og familiekundskab” for 9. kl.
 • Når eleverne får det bedre med sig selv, giver det et bedre socialt miljø i klassen, hvilket gerne skulle afspejles i sygefraværet og det personlige og faglige engagement i det hele taget.
 • Skolen bliver en skole, som i højere grad uddanner det HELE menneske, ikke kun fagligt og socialt
 • Skolen medvirker i højere grad til at give de unge en sund start på voksenlivet

 

 

 

 

Oplysninger om underviser

Underviser Mail / Telefon
Ida Elvirah Svane, Sexolog, underviser og kærlighedsvejleder i Kærlighedsfabrikken idamilton@yahoo.dk20 31 70 45